E.g., 2024-6-21
E.g., 2024-6-21

Vis mer

vis mindre

Vilkår og betingelser og Personvern

Bestillingsforespørsel og betaling 
Alle bestillinger er underlagt våre vilkår og betingelser. Enhver nettbestilling vil undergå kontroll før vi kan bekrefte en vellykket bestilling. Når du har fulgt bestillingsprosessen på nettet, vil du motta din bestillingsbekreftelse innen 48 timer.

Espana Casas vil ikke ta ansvar for eventuelle økonomiske tap skulle du velge å bekrefte alle reisebehov før du mottar din bestillingsbekreftelse. I det usannsynlige tilfellet at overnatting ikke er tilgjengelig, vil Espana Casas sende andre lignende overnattingstilbud som et alternativ, som du kan velge å bestille eller ikke.

Hvis du valgte å ikke akseptere noen alternativ overnatting, vil du ikke bli belastet og bestillingen blir annullert.

Bestillingsforespørsel og betaling
Espana Casas vil sende en bestillingsbekreftelse for hver bestillingsforespørsel. Etter bestillingen er gjort vil du måtte betale 30% av leieprisen innen 5 virkedager. Balansen må betales minst 60 dager før leieperioden starter. Dersom bestillingen foretas mindre enn 60 dager før leieperioden starter, må leieprisen betales fullt ut umiddelbart.

Alle betalinger må betales via bankoverføring. Betalingskvitteringen og bestillingsbekreftelsen kan sammen brukes som leiekontrakten. Det bankkontonummeret som er nevnt på bestillingsskjemaet må brukes når du betaler leieprisen. Dersom leiebeløpet ikke er mottatt innen 5 virkedager, har Espana Casas retten til å annullere reservasjonen uten forutgående varsel. Beløp som allerede er betalt vil ikke bli refundert.

Ekstra kostnader og kostnader inkludert i leieprisen
Med mindre annet er nevnt, er vann og strøm inkludert i leieprisen.

Avbestilling av leietakeren
Avbestillinger må meldes til Espana Casas via telefon og skriftlig, og bestillingsbekreftelsen må inkluderes. Deretter vil Espana Casas sende en avbestillingsbekreftelse/-faktura. Dersom bestillingen avbestilles mer enn 40 dager før leieperioden starter, vil 25% av den totale leieprisen bli fakturert. 

Dersom bestillingen avbestilles mindre enn 40 dager før leieperioden starter, vil 50% av den totale leieprisen bli fakturert. Dersom bestillingen avbestilles mindre enn 15 dager før leieperioden starter, vil den totale leieprisen bli fakturert.

Kansellering av Espana Casas 
Dersom innkvarteringen ikke er tilgjengelig for utleie på grunn av uforutsette omstendigheter som Espana Casas ikke kan holdes ansvarlig for, etter at bestillingen er foretatt og bekreftet, vil Espana Casas tilby kunden en annen innkvartering med tilsvarende eller bedre funksjoner, uten refusjon til kunden eller noen ekstra kostnader for kunden. 

Avbestillingsforsikring
Vi anbefaler alltid å ta ut avbestillingsforsikring, selv om du bestiller kort tid før leieperioden starter. Dessverre er vi ikke i stand til å tilby deg en. Du kan kjøpe avbestillings- og reiseforsikring fra forsikringsagenten din.

Leietakerens ansvar
Under oppholdet i ferieinnkvarteringen, er du som leietaker fullt ut ansvarlig for innkvarteringen, interiøret og alt annet som hører til utleieobjektet, og mulig skade på eiendommen forårsaket av deg eller ditt reisefølge vil måtte betales fullt ut til lederen umiddelbart. 

Leietakeren kan ikke holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av innbrudd, tap av personlige eiendeler og enhver form for skade, som skjer i eller rundt boligen, i hagen eller i svømmebassenget ( felles ) Husordensregler er en uoppløselig del av leiekontrakten og må etterfølges nøye. Ved avreise må innkvarteringen etterlates i en rimelig forfatning, noe som betyr at den må være kostet ren.

Alt i innkvarteringen må settes tilbake på samme sted som det ble funnet ved ankomst.
Servise må rengjøres skikkelig og satt tilbake på rett sted. Hvis lederen/eieren merker at en eller flere av de ovennevnte reglene ikke er etterfulgt, har han eller hun retten til å kreve ekstra ( rengjørings ) kostnader fra leietakeren. Leietakeren må ta på sengetøy på sengene, og har ikke lov til å bruke sengene uten. 

Antall okkupanter
Det totale antall gjester som bor på eiendommen kan ikke overstige det antallet som er angitt på vår hjemmeside eller på ditt leiebilag. Eieren forbeholder seg retten til å nekte adgang eller kaste ut hele partiet dersom antall personer som innehar en eiendom overstiger det oppgitte antallet.

Klager
På tross av at vi gjør vårt ytterste for å tilby den beste service, kan det hende at du vil klage på noe. Hvis du har en viktig klage, kan du kontakte lederen ved din feriedestinasjon. I de fleste tilfellene er han eller hun i stand til å komme opp med en fornuftig og akseptabel løsning, og du er fortsatt i stand til å ha en fantastisk ferie.

Internett
I tilfelle du planlegger å bruke Internett, kan vi ikke garantere kvaliteten på Internett-tilkoblingen.

Sluttrengjøring
Innkvarteringen må etterlates i ren og ryddig stand til enhver tid, som nevnt i husordensreglene ( rent servise i skapet, ikke noe etterlatt husholdningsavfall, ren grill, ren stekeovn osv.) Hvis du ikke overholder disse reglene, kan du ikke få tilbake det fulle depositumet ditt.

Depositum
Hvis boligen ikke etterlates i ren og uskadet tilstand og hvis, for eksempel, inventaret eller innkvarteringen er skadet eller noe mangler, kan du ikke få tilbake det fulle depositumet ditt. Dette depositumet vil du få refundert innen 8 dager etter avreise.

Vann og elektrisitet
I land som Spania, svikt i vann- og strømforsyningen er mer vanlig enn i mange andre land. Kommunale og/eller regionale myndigheter kan, av ulike årsaker, bestemme seg for å kutte eller redusere vann- og strømforsyningen. Som utleier kan vi ikke holdes ansvarlig for forårsaket skade.

Støy
Leietakere er ikke tillatt å forårsake noe støy og sjenanse for mennesker i området. De bør respektere ro og fred i omgivelsene til enhver tid. Fra kl. 22 til 08 må man respektere naboenes nattlige ro.

Energiforbruk og miljø
Hvis du lar lysene og klimaanlegget være på natt og dag, vil det gjennomsnittlige energiforbruket øke. For å holde kostnadene nede og for å spare miljøet, anbefaler vi at du tar hensyn til dette.

Byggevirksomhet, støyforstyrrelser og miljøproblemer
Hvis uventet byggevirksomhet foregår i umiddelbar nærhet av innkvarteringen, eller hvis naboer, kirkeklokker eller gårdsverktøy forårsaker støyforstyrrelser, kan vi ikke holdes ansvarlig for dette. Vi kan heller ikke beskytte deg mot eventuelle miljøproblemer i ditt ferieområde.

Svømmebasseng
Det felles svømmebassenget kan vanligvis brukes fra mai til november. Vi, som utleier, er ikke ansvarlig for rengjøring av svømmebassenget. I noen få unntakstilfeller må svømmebassenget vedlikeholdes, repareres eller rengjøres. Vi kan ikke holdes ansvarlig for mulige ulemper dette måtte medføre. 

Personvern til brukere av denne nettsiden
Espana Casas behandler personlig informasjon om de besøkende på en respektfull og konfidensiell måte, i henhold til loven, og tar alle mulige tiltak for å lagre personlig informasjon på en sikker og riktig måte. Hvis du har noen spørsmål angående vår personvernerklæring, kan du kontakte oss. 

Vi kan bruke visse opplysninger i tilfelle du besøker "denne nettsiden", registrerer deg selv eller bruker våre tjenester, for å informere deg om viktige endringer knyttet til denne nettsiden og våre tjenester ved behov. Hvis du ga oss tillatelse, kan vi bruke informasjonen for å informere deg om våre andre tjenester. 

Vi vil ikke avsløre eller selge informasjonen til tredjeparter, eller dele informasjon med dem, med mindre loven tvinger oss til å gjøre det. Vi kan justere våre retningslinjer for personvern hvis nye tjenester må legges til, gjeldende lover har endret seg, eller ved kommersielle utviklinger. Justeringer i retningslinjene for personvern vil bli publisert på denne nettsiden. 

Vilkår og betingelser for nettside og begrenset ansvar 
Vilkårene og betingelsene i denne "disclaimer" ( ansvarsfraskrivelse ) er gjeldende for denne nettsiden. Sørg for å lese denne ansvarsfraskrivelsen nøye. Alle dokumenter og annen informasjon på denne nettsiden er beskyttet med opphavsrett. 

Selv om denne nettsiden er konstruert med den ytterste forsiktighet, kan Espana Casas ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade muligens forårsaket av bruk av informasjon på denne nettsiden.

Ingen rettigheter kan utledes fra, og ingen krav kan legges til, innholdet på denne nettsiden. 

Bruk av denne nettsiden 
Informasjonen tilbydd via denne nettsiden kan ikke brukes i stedet for råd. Beslutninger basert på denne informasjonen gjøres på egen bekostning og risiko. 

Informasjon om reisemål
Bilder og beskrivelser av reisemål og ferieinnkvarteringer på denne nettsiden er laget og lagt ut med største forsiktighet. De er ment å gi deg et realistisk inntrykk av innkvarteringene. 

Anvendelse av de generelle vilkår og betingelser
Espana Casas vilkår og betingelser er gjeldende for alle innkvarteringer og andre ( ekstra ) tjenester som tilbys på denne nettsiden av Espana Casas. 

Opphavsrett
Espana Casas har opphavsrett til nettsiden og dens innhold. Du har ikke lov til å bruke innholdet på denne nettsiden til kommersielle formål uten vår skriftlige godkjennelse.

 

Frequently Asked Questions